Υπηρεσία Εξετάσεων - Παγκύπριες Εξετάσεις
Βοηθητικό πρόγραμμα για Επιλογή τμημάτων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδας και Κύπρου. (2016) - Αρχικές δηλώσεις

Τύπος σχολείου αποφοίτησης:  
Έτος αποφοίτησης:      
Φύλο:  
Επιστημονικά πεδία:        

 
Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 11.07.2016 ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016