Υπηρεσία Εξετάσεων - Παγκύπριες Εξετάσεις
Βοηθητικό πρόγραμμα για Επιλογή τμημάτων στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ελλάδας και Κύπρου. (2014) - Αρχικές δηλώσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τμήματα της Ελλάδας, αφορούν το Μηχανογραφικό του 2013
Τύπος σχολείου αποφοίτησης:  
Έτος αποφοίτησης:      
Φύλο:  
Επιστημονικά πεδία:        

 
Ημ/νία τελευταίας ενημέρωσης: 22.01.2014 ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2014